نکات آیین دادرسی مدنی برای ازمون وکالت

بررسی امکان اقدامات عادی و طواری دادرسی در مراحل رسیدگی

🔴”در مرحله واخواهــے”

🔸ورود ثالث : امڪان دارد
🔸جلب ثالث : امڪان دارد
🔸دعواے متقابل : امڪان دارد
🔸دعواے اضافے : امڪان ندارد
🔸افزایش خواستہ : امڪان ندارد
🔸ڪاهش خواستہ : امڪان دارد
🔸اعتراض ثالث نسبت به رأے مرحلہ مذڪور : امڪان دارد
🔸اثر تعلیقے : دارد
🔸اثر انتقالے : دارد

🔴”در مرحله فرجام خواهی”

🔸ورود ثالث : امڪان ندارد
🔸جلب ثالث : امڪان ندارد
🔸دعواے متقابل : امڪان ندارد
🔸دعواےاضافے : امڪان ندارد
🔸افزایش خواستہ : امڪان ندارد
🔸ڪاهش خواسته : امڪان ندارد
🔸اعتراض ثالث نسبت به رأے مرحلہ مذڪور : امڪان دارد
🔸اثر تعلیقے : ندارد ( استثناء ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م )
🔸اثر انتقالے : ندارد

🔴”در مرحله اعاده دادرسی”

🔸ورود ثالث : امڪان ندارد
🔸جلب ثالث : امڪان ندارد
🔸دعواے متقابل : امڪان ندارد
🔸دعواے اضافے : امڪان ندارد
🔸افزایش خواستہ : امڪان ندارد
🔸ڪاهش خواستہ: امڪان ندارد
🔸اعتراض ثالث نسبت به رأے مرحلہ مذڪور : امڪان دارد
🔸اثر تعلیقے: ندارد ( استثناء ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م )
🔸اثر انتقالے : ندارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *