مرجع صالح دعوی مطالبه وجه چک کدام دادگاه است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸- ۲۳/۳/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد:

الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است

ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد

ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است

👈ضمنا” در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

👈با توجه به تاکید رای مبنی بر صلاحیت محل وقوع بانک محال علیه ، صلاحیت سایر شعب بانکها که به دلیل یکپارچگی سیستم بانکی امکان ارایه گواهی عدم پرداخت دارند را چگونه توجیه می فرمایید؟

👈براساس رأی وحدت رویه شماره : ۶۶۹ – ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۳

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیارداده شده است که علاوه برشعبه افتتاح حساب وجه آنرا از سایر شعب نیز مطالبه نمایند. بنابراین درصورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر وصدورگواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه ،بزه صدور چک بلامحل محقق ودادگاه محل وقوع جرم ،صالح به رسیدگی خواهدوبه عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشوررأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشورکه با این نظرانطباق داردصحیح وموافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع می باشد.» (۹۰/۹/۶)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *