طلاق

✅چکیده:
ضعف رابطه جنسی ازسوی زوج، بذل مقدار زیادی از مهریه، مفارقت جسمانی طولانی و فرزنددار نشدن به مدت طولانی دلالت بر تحقق عسروحرج زوجه دارد و می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۲۹

✅رای بدوی

درخصوص دعوی خانم الف.ص. فرزند ح. با وکالت م.خ. به‌طرفیت آقای ح.ز. فرزند ب. با وکالت خانم ف.م. و ن.ن. به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به‌لحاظ عسروحرج زوجه، ناشی از استنکاف زوج از انجام تکالیف و عدم برقراری روابط خاص زناشویی و ضعف جنسی که زوج، علت ضعف روابط جنسی با خواهان را برخوردهای غیرمسئولانه و عدم همکاری و عدم تمکین زوجه ذکر نموده و مخالفت صریح خود با طلاق را اعلام نموده. دادگاه زوج را جهت معاینات لازم به پزشکی قانونی معرفی که آن مرجع طی شماره نامه ۶۰۴۵/۳۱/۱ مورخه ۲۰/۸/۹۱ اعلام نموده، زوج اختلال عضوی یا ناتوانی جنسی ندارد و زوجه دلیل دیگری جهت طلاق ارائه نکرده. علی‌هذا به‌لحاظ عدم ارائه ادله اثباتی از سوی زوجه، دعوی وی را مردود اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی خانواده تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ص. با وکالت م.خ. به‌طرفیت ح.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۷ مورخه ۳۱/۱/۹۲ در پرونده کلاسه ۰۰۸۷۸ صادره از شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر گردید. وکیل تجدیدنظرخواه بیان داشت، زوجه معقوده مدعیست زوج به‌عمل تکلیف زناشویی با اشکال مواجه است و زوجه کلیه حقوق مالی و مهریه خویش را به استثناء پانزده قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق بذل می‌نماید. نظر به ملاحظه محتویات پرونده، به دلائل زیر، اعتراض تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته. با عنایت به اظهارات زوجین ۱۰/۳/۹۱ و ملاحظه نظریه پزشک قانونی در صفحه ۹۱ ضمیمه گردیده که گویای آن است شواهدی از زود انزالی در زوج موجود است که به شرط درمان مناسب توسط روان پزشک و همکاری زوجه درمان قابل معالجه است و اینکه سال زمان عقد ۱۳۸۷ بوده، زوجه ادعایی را مطرح نموده که با نظریه پزشک قانونی اقرب می‌باشد و امور باطنی غیر از زوجین اطلاع ندارند. این چنین موارد حیا اجازه نمی‌دهد مطرح شود. در زمان مطرح شدن با عسرت زوجه هماهنگی دارد. علی‌الخصوص بذل پانصد قطعه سکه بهار آزادی در قبال طلاق از طرف زوجه، منهای ۱۵ قطعه سکه بهار آزادی که حکایت از استیصال زوجه داشته و همچنین مفارقت سه سال زوجین که در واقع مفارقت (طلاق) عاطفی تحقق یافته و زوجین فاقد فرزند می‌باشند و استمرار این وضعیت زوجه را در عسروحرج قرار می‌دهد. ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی، لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر، مستنداً به مواد ۳۵۸ ق آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده، ضروری است ضمن صدور حکم طلاق برابر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوج مکلف است به طلاق زوجه می‌باشد. با رعایت ماده ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده، نوع طلاق بائن، قضایی، عده آن سه طهراست و اعتبار گواهی شش ماه پس از قطعیت رأی فرجام‌خواهی است. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پژوهشگاه قوه قضاییه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *