دعوای حقوقی به خواسته اعلام حکم ورشکستگی

✍پرسش:
در دعوای حقوقی به خواسته اعلام حکم ورشکستگی که عمدتا توسط تاجر ورشکسته أعم از حقیقی یا حقوقی اقامه می شود؛ در ستون خوانده، دادستان عمومی و انقلاب به عنوان طرف دعوا معرفی می شود اما در متن دادخواست و شرح بدهی ها، اشاره به طلبکاران مثلا بانکهای إعطاء کننده تسهیلات میشود که نامی از آنان در ستون خوانده دادخواست به عنوان خواندگان در کنار نام دادستان به میان نمیاید.حال پرسش با توجه به اختلاف نظر موجود میان قضات رسیدگی کننده ، آن است که در دعوای ورشکستگی با توجه به مشخص بودن هویت طلبکاران برای تاجر متقاضی ورشکستگی آیا صرف طرف دعوا قرار گرفتن دادستان کفایت می کند؟یا ضرورتا طلبکاران نیز باید طرف دعوا قرار گیرند تا دعوای تاجر شنیدنی باشد؟

☑پاسخ:
اصولا طبق ماده ۴۱۵ ق ت در دعوای ورشکستگی سه شخص می توانند بعنوان خواهان دعوا باشند که شامل ۱-تاجر ورشکسته ۲ -طلبکار یا طلبکاران ،۳-دادستان.از انجا که اصولا ورشکستگی بضرر تاجر است (هرچند عملا در وضعیت فعلی در صورت اخذ وام توسط تاجر ورشکسته طبق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ ورشکستگی به نفع تاجر شده است)لذا در صورتی که تاجر خود شخصا در صدد اقامه دعوای ورشکستگی باشد ،لازم نیست مدعی العموم خوانده باشد چون نامبرده فقط خواهان می تواند باشد و از سوی دیگر از انجا که رای ورشکستگی توسط طلبکاران طبق ماده ۵۳۶و۵۳۷ ق ت بعدا قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی می باشد لذا تاجر ورشکسته می تواند یک یا دو یا تمام طلبکاران را در ستون خوانده بنویسد و در صورت عدم نوشتن نیز دعوا صحیحا مطرح شده است .ولی اگر طلبکاریا دادستان خواهان دعوا باشند حتما بایستی تاجر ورشکسته خوانده دعوا باشد چون ورشکستگی بضرر تاجر بوده و بایستی نامبرده حق دفاع باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *