دستورموقت در دادگاه خانواده در رابطه با حضانت، نگهداری طفل، ملاقات طفل، فقه زن و نفقه محجور

شرایط و نحوه صدور #دستورموقت در دادگاه خانواده در رابطه با #حضانت، #نگهداریطفل، #ملاقاتطفل، #نفقه زن و #نفقهمحجور

۱⃣به درخواست طرفین صادر می شود ۲⃣بدون اخذ تامین و خسارت احتمالی و بدون تایید رئیس حوزه قضایی است
۳⃣ باید ظرف شش نسبت به اصل دعوا دادخواست داده شده و دادگاه اتخاذ تصمیم نمایدو الا دستور خودبخود ملغی می شود

ماده ٧ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٩١:
دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

🔹نکته:
در ایین دادرسی مدنی فقط از طرف خواهان است و باید ظرف۲۰ روز بعد از درخواست دستور موقت، دادخواست راجع به اصل دعوا را بدهد و نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و اخذ تامین است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *