تهدید به طور غیرمستقیم و مع‌الواسطه از طریق تلفن

✅چکیده:
تهدید به طور غیرمستقیم و مع‌الواسطه از طریق تلفن، حکایتی بر تحقق ارکان متشکله جرم نمی‌کند

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۶۳۸
🔹مرجع صدور: شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

درمورد اتهام آقای ح. دایر بر ارتکاب بزه تهدید موضوع شکایت آقای م. با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مفاد دلایل مندرج در کیفرخواست صادره از … و نیز مفاد اظهارات طرفین و نیز گواه به شرح صورت‌مجلس مورخ ۲۷/۹/۹۱، اتهام تهدید را ثابت می‌داند و به استناد به ماده ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی با اعمال بند دوم ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس محکوم می‌شود. در مورد اتهام افترا (نسبت دادن اعمال مجرمانه) از قبیل جعل به شاکی، به جهت فقدان ادله اثباتی، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تبرئه می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۱۰۴۰دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۵۰۱۰۲۳ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده به اتهام تهدید به طور غیرمستقیم و مع‌الواسطه از طریق تلفن یکی از دوستان (همکاران)، شاکی خصوصی، آقای م. به شرح مندرجات رأی مذکور به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به مفاد شکایت مطروحه و اظهارات شاکی خصوصی به شرح منعکس در شرح شکایتش و در صورت‌مجالس تنظیمی و همچنین اظهارات و مدافعات تجدیدنظرخواه به شرح منعکس در صورت‌مجلس‌های تنظیمی مربوط در مقام دفاع از خود و همچنین مفاد مدافعات و تکذیب مصرانه وی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و مفاد اظهارات یک نفر شاهد معرفی شده که همان شخص ثالث و مع‌الواسطه بین شاکی و تجدیدنظرخواه می‌باشد و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به تجدیدنظرخواه بنماید، ندارد و وجود مسائل مورد اختلاف بین شاکی و اشخاص دیگر و با التفات به اصل لازم‌الرعایه برائت با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی مستنداً به مدلول تبصره دوم ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب ومدلول بند چهارم قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، آقای ح. را از اتهام تهدید انتسابی به وی در این پرونده تبرئه می‌نماید این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *