اگر خواهان به علت ارزیابی و تقویم خواسته کمتر از مبلغ واقعی موفق به دریافت تمام طلب خود نگردد

سوال: اگر خواهان به علت ارزیابی و تقویم خواسته کمتر از مبلغ واقعی موفق به دریافت تمام طلب خود نگردد آیا پس از صدور حکم و مورد حکم قرارگرفتن قسمتی از طلب وی می تواند مجددا درخواست برای بقیه طلب خود بدهد یا دادنامه اعتبار امر مختومه یافته و خواهان نمی تواند دیگر دادخواست بدهد و بقیه طب را وصول کند؟

☑نظر اکثریت :

🖌چنانچه وحدت سبب و وحدت موضوع و وحدت جهت و اصحاب دعوا باشد اعتبار امر مختوم دارد و نمی تواند مجددا خسارت را مطالبه کند ولی تحت عنوان خسارتی که قبلا مطرح نبوده و مورد حکم قرار نگرفته می تواند مجددا درخواست داده ،مطالبه کند.

☑نظر اقلیت :

🖌چون منطوق حکم مشتمل بر سه قسمت، قسمت آمره و قسمت اسباب و دلایل حکم می باشد و قسمت آمره حکم دارای اعتبار امر مختوم است و اسباب و دلایل حکم اعتبار امر مختوم ندارد و خساراتی که مورد حکم قرار نگرفته و به خواهان وارد شده بود مربوط به اجزای دیگری از جسم یا شئی خسارت دیده می باشد و سبب جدیدی تلقی می شود لذا مجددا قابل مطالبه می باشد.

💠نظر کمیسیون :

🖌آنچه در بند۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مذکور است دعوای مطروحه است که منتهی به حکم شده باشد و ارتباطی با ارزیابی خواسته و تقویم آن ندارد در صورتی که نسبت به دعوای قبلی کلا یا جزئا حکم صادرشده اعتبار قضیه محکوم بها را دارد و مطالبه مجدد آن مورد ندارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *