انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

✅انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی (ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر):

🔹«کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود و هم چنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.»
🔹«مالکی که از وقوع معامله مطلع شده ولی تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم نکند، معاون جرم قلمداد می‌شود.»

🔸انتقال مال اعم است از عین و منافع آن بنابراین اجاره دادن ملک دیگری نیز مشمول این ماده است.

🔸مال انتقال داده شده می‌تواند منقول یا غیر منقول باشد.

🔸انتقال عین مرهونه توسط راهن، به دلیل تعلق مال به راهن مشمول انتقال مال غیر نمی‌شود.

🔸ارتکاب این جرم در اموال مشاع امکان پذیر است. چنان‌چه شریکی مازاد بر سهم خود ملک مشاع را انتقال دهد انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

🔸در جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی سوء نیت خاص (ایراد ضرر به غیر) شرط است و این امر آن را از معامله فضولی متمایز می‌کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *