اسقاط همه خیارات از جمله خیار غبن

✅چکیده:
با وجود اسقاط همه خیارات از جمله خیار غبن، خیار غبن فاحش و افحش ساقط نمی‌شود.

✅رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۹۰ مورخه ۱۵/۵/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که به‌موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ف. با وکالت ح.ه. بخواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه ۱۰/۳/۹۲ به لحاظ غبن فاحش اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً یکی از خیارات مختص عقد بیع که هریک از متعاملین می‌توانند از آن استفاده نمایند خیار غبن می‌باشد که این خیار ناظر به زمان عقد یا بعدازآن پس از حصول علم مبنی بر مغبون شدن از ناحیه یکی از متعاقدین می‌باشد که صاحب خیار پس از اعمال حق خود می‌تواند آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید. ثانیاً، آنچه به‌موجب بند ۶-۶ قرارداد مدرکیه متعاملین از خود ساقط نموده‌اند غبن بوده و شامل غبن فاحش و افحش نمی‌گردد که در مانحن فیه با توجه به قیمت کل موضوع قرارداد که بالغ بر ۲۱۵ میلیون تومان می‌باشد تفاوت قیمت به میزان ۶۰ میلیون تومان شامل غبن فاحش بوده که از ناحیه طرفین قرارداد ساقط نگردیده است. ثالثاً، اعمال حق مذکور نیز به‌محض مطلع شدن خریدار از تفاوت قیمت صورت پذیرفته و از این حیث خدشه‌ای بر آن وارد نبوده و نظریه ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین نیز مؤید تفاوت قیمت به میزان ۶۰ میلیون تومان می‌باشد که با در نظر گرفتن کل ثمن معامله (۲۱۵ میلیون تومان) رقم ۶۰ میلیون تومان داخل در غبن فاحش می‌باشد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۴۱۶ – ۴۱۷ – ۴۲۰ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه ۱۰/۳/۹۲ راجع به سه دانگ از شش‌دانگ یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی … فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در ورامین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 
🔹رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *