احکام طلاق

شوهر باید نفقه زن را در زمانی که در عده رجعی بسر می برد مشروط بر اینکه زن قبل از طلاق و در زمان عده،نشوز نکرده باشد همانگونه که شوهر در اصل نکاح نیز باید نفقه زن را بپردازد.شرایط مقدار و کیفیت نفقه در زمان عده رجعی،همان شرایط و مقدار و کیفیت نفقه در اصل نکاح می باشد.

⚜به زنی که طلاق بائن داده می شود،نفقه تعلق نمی گیرد مگر اینکه حامله باشد.

⚜اگر منزلی که زن در آنجا طلاق داده شده است،خراب شود یا عاریه ای باشد و مالک آن برای پس گرفتن منزل،مراجعه کند یا استیجاری باشد و مدت اجاره آن به پایان برسد،شوهر باید زن را از آن خانه خارج کرده و به خانه ای ببرد که در شان زن می باشد
⚜اگر زن در منزلی طلاق داده شود که در شان وی نمی باشد باید به منزلی انتقال داده شود که مناسب با اوست و اگر شوهر او بمیرد و گروهی منزل طلاق را به ارث ببرند حق ندارند آن را بین خود تقسیم کنند زیرا حق زن مقدم بر حق تقسیم ورثه است مگر اینکه عده زن به پایان رسیده باشد.

⚜عده وفات برای زنی که شوهر او غایب است زمانی شروع می شود که خبر فوت شوهرش را دریافت می کند.
⚜اگر زن در روز های آخر عده متوجه شود که طلاق داده شده است،عده او تمام می شود و نیازی نیست که از زمان اطلاع،شروع به عده گرفتن کند.
عده طلاق از زمان طلاق شروع می شود.

⚜اگر شوهر طلاق غیابی بدهد،عده از زمان طلاق شروع می شود هرچند زن اطلاع نداشته باشد.

📌تفاوت میان طلاق غایب و فوت غایب:
عده طلاق از زمان آغاز طلاق و عده وفات از زمان رسیدن خبر فوت،آغاز می شود.

✅نفقه

⚜نفقه ها سه عامل و سبب دارند:
زوجیت-برخی از خویشاوندان-ملکیت

⚜زوجه ای که با عقد دائمی به زوجیت درآمده باشد مستحق نفقه است به شرط تمکین کامل یعنی اگر زوجه فقط در برخی زمانها و برخی مکان ها تمکین نماید،نفقه به او تعلق نمی گیرد.

⚜به زوجه ناشزه که اطاعت شوهرش را نمی کند،نفقه تعلق نمی گیرد.

⚜خادم گرفتن برای زن در صورتی واجب است که زن در منزل پدرش نیز اهل خادم گرفتن باشد نه اینکه پس از انتقال به منزل شوهرش،خود را دارای مرتبه ای بلند ببیند یا زن بیمار و زمین گیر باشد به گونه ای که نیاز به خدمتکار داشته باشد.
⚜زوجه می تواند مانع سکونت شخص دیگری غیر از زوج در خانه شود.اگر زوجین باهم باشند و زوجه بر طبق معمول و متعارف با همسرش غذا بخورد زوجه حق ندارد نفقه خود را برای مدتی که با همسرش غذا خورده است،مطالبه نماید.

⚜نفقه خویشاوندان:نفقه بر پدر و مادر و هرچقدر بالاتر رود واجب است(پدران پدر-مادران پدر-پدران مادر-مادران مادر) و نفقه بر اولاد واجب است هرچقدر که پایین روند.
نفقه دادن به شخصی واجب است که فقیر بوده و نتواند کسب درآمد کند.

⚜عدالت و مسلمان بودن شخص واجب النفقه شرط نیست و نفقه دادن به او واجب است هرچند فاسق یا کافر باشد.
نفقه دادن به کافر حربی،واجب نیست.
⚜و شرط است مال نفقه دهنده بیش تر از طعام همان روز و شب خود و همسرش باشد.
پدر در صورتی که زنده بوده و غنی باشد برای نفقه دادن به فرزند،مقدم بر مادر و غیرمادر است و اگر پدر،زنده نباشد یا فقیر باشد،دادن نفقه بر پدر پدر لازم است هرچقدر بالاتر روند و او که نزدیک تر است بر بقیه مقدم می شود.

⚜نکات نفقه زوجه:
١- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است

٢- زن می تواند نفقه معوقه (زمان گذشته )خود را مطالبه کند وبرای وصول آن در دادگاه دعوی نماید ولی خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

٣- نفقه زن مشروط به فقر و یا تمکن مرد نیست . زن ، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد . در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق نماید . اما در نفقه اقارب فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط تحقق وجوب نفقه است .

۴- نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست ، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است (یعنی فرزند مکلف به دادن نفقه به والدین و پدر مکلف به دادن نفقه به فرزند و نوه هاست .)
۵- طلب زن از بابت نفقه ممتاز محسوب می­شود و در صورتی که دارایی زوج کفاف همه دیون او را ننماید، حق زن بر سایر طلبکاران مقدم است. در حالی که نفقه اقارب از چنین خصوصیتی برخوردار نمی­باشد/منبع: دانشگاه حقوق

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *