قانون پیش فروش ساختمان

نظریه های‌مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه با موضوع: “قانون پیش فروش ساختمان” شماره نظریه۸۷۹/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۵/۰۴ نظریه ۱- نظر به ... ادامه مطلب