چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد، آیا می‌توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۹۳۵🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ✅پاسخ : ✍شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادر شده ... ادامه مطلب