نکات مندرج در ماده ۱ پیش فروش ساختمان


نکات مندرج در ماده ۱ پیش فروش ساختمان:

چه شخص یا چه کسانی مجاز به پیش فروش ساختمان هستند؟

حسب صراحت صدر ماده ۱ و دو بند مندرج در تبصره این ماده سه شخص مجاز به پیش فروش ساختمان هستند
الف :
مالک زمین
ب :
سرمایه گذاری
ج :
مستاجر

 

《نکات قابل توجه:》

فروش از طریق مالک یا مالکین
در اینجا خریدار باید به چند نکته توجه کند
۱_برای احراز مالکیت باید سند ملک را بررسی بفرمایید و احراز هویت کنید
۲_اگر مالکیت متعلق به بیش از یک نفر است هرگونه واگذاری منوط به امضاء تمام مالکین است چراکه مالکیت مشاع تلقی میگردد و هر شخص فقط نسبت به سهم مالکیت مشاع خود مجاز به واگذاری است
خصوصا اگر مالکیت فقط متعلق به دو نفر باشد با حساسیت بیشتری حرکت کنید چراکه بر اساس حق اخذ به شفعه ، شریک دوم میتواند قرارداد بیع شما را باطل کند و با پرداخت ثمن ، مالک کل ملک شود
۳_ اگر فروشنده مدعی تقسیم واحدها بین شرکا شد حتما تقسیم نامه و شراکتنامه را مطالعه فرموده و کپی برابر با اصل شده آنها را ضمیمه قرارداد خود نمایید و ذیل آنها از فروشنده نیز تایید برابر با اصل بودن آن کپیها را بگیرید و در قرارداد خریدتان اشاره کنید که این شراکتنامه و تقسیم نامه جزء لاینفک قرارداد شماست و چه بهتر که بتوانید امضاء دیگر شرکا را بعنوان شاهد اخذ نمایید
۴- اگر قصد خرید از مالک یا مالکین را دارید اما سازنده پروژه ، یک شخص ثالث است ، حتما قرارداد ایشان را ملاحظه نمایید تا بدانید ایا سازنده در این واحد سهم مالکیت نداشته باشد و در قراردادتان صراحتا از فروشنده اقرار بگیرید که شخص دیگری در این واحد هیچ سهم و ادعایی ندارد.

 

• فروش از طریق سرمایه گذار

بسیار توجه کنید که سرمایه گذار با سازنده تفاوت دارد و الزاما هر سازنده ای شریک و سرمایه گذار نیست
قانون در خصوص سرمایه گذار شروطی را بیان داشته
۱_ سرمایه گذاری در خصوص احداث بنای موضوع قرارداد باشد
۲_ پروژه دارای واحدهای متعدد باشد و سرمایه گذار واحد متعلق به خود را بفروش برساند
۳_واحد مورد فروش بوسیله یک قرارداد رسمی به سرمایه گذار تعلق گرفته باشد و البته اگر قرارداد رسمی در کار نبود و فقط قرارداد عادی در دست داشتند و اصرار به خرید دارید ، راهکار شما علاوه بر خرید از سرمایه گذار اخذ امضای تایید از مالک یا مالکین در ذیل قراردادتان میباشد که علاوه بر امضاء بعنوان شاهد ، مراتب خرید و تعلق مالکیت شما را تایید کنند

 

• فروش از طریق مستاجر [اما نه هر مستاجری]

اراضی موقوفه یا اراضی دولتی یا اراضی شخصی که طی قرارداد اجاره رسمی (به کلمه رسمی توجه فرمایید) به شخصی واگذار میگردد و مستاجر مجاز به احداث بنا بر روی آن اراضی و واگذاری واحد یا واحدها به غیر باشد ، مستاجر میتواند بعنوان پیش فروشنده با ذکر عدم مالکیت نسبت به عرصه و تعیین حقوق مندرج در قرارداد اجاره اقدام به پیش فروش اعیانی احداثی بنماید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!