احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی
احسان گودرزی
احسان گودرزی
احسان گودرزی ، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Contact us now 09121461084
info@ehsangoudarzi.com

سایت

خانه  /  گوناگون   /  نکاتی در خصوص انتقال چک پس از برگشت خوردن

نکاتی در خصوص انتقال چک پس از برگشت خوردن

انتقال-چک-پس-از-برگشت-خوردن-احسان-گودرزی

احسان گودرزی وکیل پایه یک دادگستری

چنانچه الف بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت تمام حقوق خود را نسبت به چک به شخص ب واگذار نماید آیا شخص اخیر از تمام امتیازات سند تجاری ازجمله مراجعه به ضامنین و ایضا مسوولیت تضامنی آنها و عدم تودیع خسارت احتمالی برخوردار است؟

 

پاسخ:
اگر انتقال بعد از گواهی عدم پرداخت به شخص ثالث باشد این انتقال مدنی بوده لذا دارنده نیز دارنده مدنی خواهد بود و این نوع سند از امتیازات اسناد تجاری از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویسان برخوردار نیست و ماده ۲۰ (کنوانسیون ژنو )بر این امر تصریح دارد ولی در سه حالت انتقال پس از گواهی عدم پرداخت یا واخواست همچنان انتقال تجاری خواهد بود:
۱-انتقال قهری بعد ازفوت دارنده تجاری
۲-گرفتن وجه سند از ایادی ما قبل توسط دارنده طبق مواد ۲۴۹ و۲۸۶و۲۸۷،۲۸۸،۳۱۴(ق ت) و انتقال سند به شخص پرداخت کننده
۳-پرداخت وجه سند بواسطه شخص ثالث طبق مواد ۲۷۰الی۲۷۳( قانون تجارت)

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی