احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی

احسان گودرزی
احسان گودرزی
احسان گودرزی
احسان گودرزی ، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Contact us now 09121461084
info@ehsangoudarzi.com

پیش فروش ساختمانبرچسب

خانه  /  پست های برچسب زده شده با"پیش فروش ساختمان"

نکات مندرج در ماده 1 پیش فروش ساختمان: چه شخص یا چه کسانی مجاز به پیش فروش ساختمان هستند؟ حسب صراحت صدر ماده 1 و دو بند مندرج در تبصره این ماده سه شخص مجاز به پیش فروش ساختمان هستند الف : مالک زمین ب : سرمایه گذاری ج : مستاجر   《نکات قابل توجه:》 فروش از طریق مالک یا مالکین در اینجا خریدار باید به چند نکته توجه کند 1_برای احراز مالکیت باید سند ملک را بررسی بفرمایید و احراز هویت کنید 2_اگر مالکیت متعلق به بیش از یک نفر است هرگونه واگذاری منوط به امضاء تمام مالکین است چراکه مالکیت مشاع تلقی میگردد و هر شخص فقط نسبت به سهم مالکیت مشاع خود مجاز به